Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1122 – 1132 – 1143

Các mức kháng cự :                1157 – 1170 -  1184

Giá hiện tại :                           1153.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1143 với mục tiêu 1157 – 1170 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1143 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1132 - 1122 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon