Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1122 – 1132 – 1145

 

Các mức kháng cự :                1170 – 1184 -  1195

Giá hiện tại :                           1156.50

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1145 với mục tiêu 1170 – 1184 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1145 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1132 - 1122 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon