Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                      1110 – 1119 – 1130

Các mức kháng cự :                1145 – 1158 -  1170

Giá hiện tại :                           1135.95

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1145 với mục tiêu 1130 – 1119 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1145 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1158 - 1170 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon