Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1100 – 1110 – 1119

 

Các mức kháng cự :                1145 – 1158 -  1170

Giá hiện tại :                           1136.08

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1145 với mục tiêu 1119 – 1110 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1145 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1158 - 1170 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon