Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1124 – 1133 – 1136

 

Các mức kháng cự :                1150 – 1158 -  1162

Giá hiện tại :                           1144.20

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1145 với mục tiêu 1150 – 1158 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1136 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1133 - 1124 USD/oz.  

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

 

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon