Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1133 – 1138 – 1143

 

Các mức kháng cự :                1150 – 1158 -  1165

Giá hiện tại :                           1148.40

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1143 với mục tiêu 1150 – 1158 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1143 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1138 - 1133 USD/oz.  

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

                                

Image
icon
iconicon