Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1135 – 1143 – 1150

 

Các mức kháng cự :                1161 – 1165 -  1170

Giá hiện tại :                           1158.90

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1150 với mục tiêu 1161 – 1165 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1150 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1143 - 1135 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon