Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :       

Các mức kháng cự :                1170 - 1172

1143 – 1147 – 1156

Giá hiện tại :                           1164.76

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1156 với mục tiêu 1170 – 1172 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1156 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1147 - 1143 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon