Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1145 – 1150 – 1159

 

Các mức kháng cự :                1174 - 1177

Giá hiện tại :                           1166.35

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1159 với mục tiêu 1174 – 1177 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1159 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1150 - 1145 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon