Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1164 – 1168 – 1176

 

 

Các mức kháng cự :                1187 - 1190

Giá hiện tại :                           1179.90

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1176 với mục tiêu 1187 – 1190 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1176 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1168 - 1164 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

 

                                

Image
icon
iconicon