Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1155 – 1162

 

Các mức kháng cự :                1177 - 1187 - 1192

Giá hiện tại :                           1168.70

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1177 với mục tiêu 1162 – 1155 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1177 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1187 - 1192 USD/oz.                                                  

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon