Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1156 – 1160

 

Các mức kháng cự :                1187 - 1192

Giá hiện tại :                           1175.30

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1165 với mục tiêu 1187 – 1192 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1165 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1156 - 1160 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon