Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1197 – 1211

Các mức kháng cự :                1235 - 1245

Giá hiện tại :                           1231.40

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1223 với mục tiêu 1235 – 1245 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1223 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1211 - 1197 USD/oz.

                                               

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon