Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1195 – 1211 - 1223

Các mức kháng cự :                1250 - 1255 - 1260

Giá hiện tại :                           1234.40

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1223 với mục tiêu 1250 – 1255 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1223 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1211 - 1197 USD/oz. 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon