Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1170 – 1195 - 1211     

 

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1211 với mục tiêu 1248 – 1255 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1211 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1195 - 1170 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

 

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon