Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1145 – 1170 - 1195

Các mức kháng cự :                1226 - 1248 - 1255

Giá hiện tại :                           1213.45

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1226 với mục tiêu 1195 – 1170 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1226 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1248 - 1255 USD/oz.                                               

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon