Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1130 – 1145 - 1170

Các mức kháng cự :                1205 - 1226 - 1248

Giá hiện tại :                           1191.45

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1205 với mục tiêu 1170 – 1145 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1205 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1226 - 1248 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

 

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon