Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1114 – 1130 - 1145

Các mức kháng cự :                1205 - 1226 - 1248

Giá hiện tại :                           1179.45

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1179 với mục tiêu 1205 – 1226 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1145 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1130 - 1145 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon