Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1130 – 1145 - 1165

Các mức kháng cự :                1205 - 1226 - 1248

 

 

 

Giá hiện tại :                           1192

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1165 với mục tiêu 1205 – 1226 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1165 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1145 - 1130 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon