Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1145 – 1165 - 1193

Các mức kháng cự :                1226 - 1248 - 1275

Giá hiện tại :                           1206

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1193 với mục tiêu 1226 – 1248 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1193 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1165 - 1145 USD/oz.

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon