Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1165 - 1181 - 1195

Các mức kháng cự :                1214 - 1228 - 1237

Giá hiện tại :                           1202.20

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1214 với mục tiêu 1195 – 1181 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1214 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1228 - 1237 USD/oz.                                                   

 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon