Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1165 - 1181 - 1195

Các mức kháng cự :                1228 - 1237 - 1248

Giá hiện tại :                           1218.20

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1195 với mục tiêu 1228 – 1237 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1195 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1181 - 1165 USD/oz.

                                                  

 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon