Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1181 - 1195

Các mức kháng cự :                1248 - 1262 - 1275

Giá hiện tại :                           1237.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1228 với mục tiêu 1248 – 1262 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1220 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1195 - 1181 USD/oz.

                                                    

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon