Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1145 - 1166 - 1197

Các mức kháng cự :               1252 - 1275 - 1300

Giá hiện tại :                          1233.80

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1205 với mục tiêu 1252 – 1275 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1197 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1166 - 1145 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon