Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 Các mức hỗ trợ :                    1145 - 1166 - 1197

Các mức kháng cự :               1252 - 1275 - 1300

Giá hiện tại :                          1243.53

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1214 với mục tiêu 1252 – 1275 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1214 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1197 - 1166 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy 

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon