Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1214 - 1235 - 1250

Các mức kháng cự :                1275 - 1290 - 1300

Giá hiện tại :                           1259.42

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1250 với mục tiêu 1275 – 1290 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1250 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1235 - 1214 USD/oz. 

                                                  

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon