Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1214 - 1222 - 1230

Các mức kháng cự :               1252 - 1265 - 1275

Giá hiện tại :                          1239.50

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1230 USD/oz với mục tiêu 1252 – 1265 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1230 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1222 - 1214 USD/oz.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon