Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1200 - 1214 - 1225

Các mức kháng cự :               1252 - 1265 - 1275

Giá hiện tại :                          1236.00

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1252 USD/oz với mục tiêu 1225 – 1214 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1252 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1265 - 1275 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon