Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1225 - 1228 - 1238

Các mức kháng cự :               1252 - 1255 - 1265

Giá hiện tại :                          1242.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1238 USD/oz với mục tiêu 1252 – 1255 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1238 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1228 - 1225 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy 

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon