Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1237.5 – 1241.5 - 1238

Các mức kháng cự :               1261 - 1265 - 1270

Giá hiện tại :                          1255.80

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1248 USD/oz với mục tiêu 1261 – 1265 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1248 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1241.50 – 1237.50 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy 

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon