Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1236.00 – 1229.50 – 1225.00

Các mức kháng cự :               1250.00 – 1262.50 – 1265.00

Giá hiện tại :                          1239.85

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1250.00 USD/oz với mục tiêu 1236.00 – 1229.50 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1250.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1262.50 – 1265.00 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy 

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon