Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1217.50 – 1225.00 – 1229.50

Các mức kháng cự :               1250.00 – 1252.50 – 1262.50

Giá hiện tại :                          1241.80

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1229.50 USD/oz với mục tiêu 1250.00 – 1252.50 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1229.50 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1225.50 – 1217.50 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon