Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1165.00 – 1185.00 – 1196.00

Các mức kháng cự :               1230.00 – 1247.50 – 1252.50

Giá hiện tại :                          1213.00

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1230.00 USD/oz với mục tiêu 1196.00 – 1185.00 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1230.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1247.50 – 1252.50 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon