Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1156.00 – 1170.00 – 1185.00

Các mức kháng cự :               1198.00 – 1215.00 – 1230.00

Giá hiện tại :                          1190.00

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1198.00 USD/oz với mục tiêu 1185.00 – 1170.00 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1198.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1215.00 – 1230.00 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy 

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon