Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1165.00 – 1175.00 – 1185.00

Các mức kháng cự :               1215.00 – 1230.00 – 1244.00

Giá hiện tại :                          1198.00

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1215.00 USD/oz với mục tiêu 1185.00 – 1175.00 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1215.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1230.00 – 1244.00 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon