Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1187.50 – 1195.00 – 1201.50

Các mức kháng cự :               1218.00 – 1222.50 – 1230.00

Giá hiện tại :                          1211.57

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1201.50 USD/oz với mục tiêu 1218.00 – 1222.50 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1201.50 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1195.00 – 1187.50 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon