Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1187.50 – 1196.00 – 1204.00

Các mức kháng cự :               1218.00 – 1222.50 – 1227.50

Giá hiện tại :                          1211.22

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1204.00 USD/oz với mục tiêu 1218.00 – 1222.50 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1204.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1196.00 – 1187.50 USD/oz.

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon