Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1185.00 – 1187.50 – 1196.00

Các mức kháng cự :               1211.00 – 1218.00 – 1222.50

Giá hiện tại :                          1206.93

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1211.00 USD/oz với mục tiêu 1196.00 – 1187.50 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1211.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1218.00 – 1222.50 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon