Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1170.00 – 1175.00 – 1178.00

Các mức kháng cự :               1188.00 – 1193.00 – 1200.00

Giá hiện tại :                          1183.40

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1188.00 USD/oz với mục tiêu 1178.00 – 1175.00 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1188.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1193.00 – 1200.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon