Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ :                    1170.00 – 1175.00 – 1180.00

Các mức kháng cự :               1193.00 – 1200.00 – 1208.00

Giá hiện tại :                          1189.70

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1180.00 USD/oz với mục tiêu 1193.00 – 1200.00 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1180.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1175.00 – 1170.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon