Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1170.00 – 1175.00 – 1181.00

Các mức kháng cự :               1201.00 – 1208.00 – 1218.00

Giá hiện tại :                          1194.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1181.00 USD/oz với mục tiêu 1201.00 – 1208.00 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1181.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1175.00 – 1170.00 USD/oz.

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

 

Image
icon
iconicon