Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ :                    1170.00 – 1175.00 – 1185.00

Các mức kháng cự :               1200.00 – 1208.00 – 1218.00

Giá hiện tại :                          1193.00

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1185.00 USD/oz với mục tiêu 1200.00 – 1208.00 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1185.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1175.00 – 1170.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon