Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1138.00 – 1153.00 – 1158.00

 

Các mức kháng cự :               1180.00 – 1187.00 – 1200.00

Giá hiện tại :                          1169.00

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1180.00 USD/oz với mục tiêu 1158.00 – 1153.00 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1180.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1187.00 – 1200.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

 

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon