Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1153.00 – 1158.00 – 1173.00

Các mức kháng cự:                1187.00 – 1200.00 – 1212.00

Giá hiện tại:                           1182.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên1173.00 USD/oz với mục tiêu 1187.00 – 1200.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1173.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1158.00 – 1153.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon