Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1158.00 – 1175.00 – 1185.00

Các mức kháng cự:                1203.00 – 1212.00 – 1227.00

Giá hiện tại:                           1196.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên1186.00 USD/oz với mục tiêu 1203.00 – 1212.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1185.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1175.00 – 1158.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon