Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1175.00 – 1185.00 – 1195.00

Các mức kháng cự:                1212.00 – 1218.00 – 1227.00

Giá hiện tại:                           1207.50

Chiến lược tham khảo: Mua trên1200.00 USD/oz với mục tiêu 1212.00 – 1218.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1195.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1185.00 – 1175.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon