Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1175.00 – 1184.00 – 1190.00

Các mức kháng cự:                1212.00 – 1218.00 – 1226.00

Giá hiện tại:                           1202.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên1190.00 USD/oz với mục tiêu 1212.00 – 1218.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1190.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1184.00 – 1175.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa 

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon