Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1184.00 – 1190.00 – 1205.00

Các mức kháng cự:                1226.00 – 1234.00 – 1250.00

Giá hiện tại:                           1217.30

Chiến lược tham khảo: Mua trên1205.00 USD/oz với mục tiêu 1226.00 – 1234.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1205.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1190.00 – 1184.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon