Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1210.00 – 1217.00 – 1230.00

Các mức kháng cự:                1241.00 – 1250.00 – 1265.00

Giá hiện tại:                           1240.60

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1230.00 USD/oz với mục tiêu 1241.00 – 1250.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1230.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1217.00 – 1210.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon