Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1217.00 – 1230.00 – 1240.00

Các mức kháng cự:                1265.00 – 1275.00 – 1285.00

Giá hiện tại:                           1257.83

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1240.00 USD/oz với mục tiêu 1265.00 – 1275.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1240.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1230.00 – 1217.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon